Hiszpańskie mądre słowo

 

Mówi się, że przysłowia to mądrość narodu. Wiele z nich powstało wieki temu, a mimo to wciąż odnajdują swe zastosowanie w dzisiejszych czasach. Myślę, że każdy z nas, choć raz powtórzył znane polskie przysłowie, które idealnie ubrało w słowa jego faktyczne myśli. 
Dzisiaj krótki post, bardziej w ramach ciekawostki, w którym chciałabym przybliżyć Wam kilka hiszpańskich powiedzeń związanych z rodzicielstwem.

 
1. Consejo de padre, guárdelo el hijo con siete llaves.
Radę ojca, ukryj synu pod siedmioma kluczami.
Znaczenie:
Rady rodziców są bardzo ważne i cenne, dlatego należy traktować je z szacunkiem. Młodzież, zwłaszcza w wieku nastoletnim, buntuje się i nierzadko ostatnią osobę, którą prosi o radę, są rodzice. Jak często jednak okazuje się, że ostatecznie mieli oni rację. 
2. Cuando seas padre, los huevos comerás.
Kiedy będziesz ojcem, będziesz jadł jajka.
Znaczenie:
Brzmi dość zabawnie, a oznacza po prostu, iż każdy etap w życiu ma swój określony czas. Będąc dzieckiem często chcieliśmy robić to, co robili nasi rodzice. W odpowiedzi słyszeliśmy, że na wszystko przyjdzie czas i że pewne zachowania przystoją jedynie dorosłym. I tak przecież faktycznie wygląda życie.
3. De tus hijos solo esperes, lo que con tus padres hicieres.
Od twoich dzieci oczekuj jedynie tego, co sam robiłeś ze swoimi rodzicami.
Znaczenie:
Przysłowie właściwie już samo w sobie tłumaczy swoje znaczenie. Tak, jak traktowałeś w przeszłości swoich rodziców, tak będą traktować Cię Twoje dzieci. Jak śpiewali dworscy poeci: „Un hijo le pegó a su padre y Dios le mandó el castigo, que al poco tiempo fue padre, y le pegaron sus hijos” (Syn uderzył swego ojca i Bóg zesłał na niego karę – niedługo po tym sam został ojcem i biły go własne dzieci).
4. El padre desvergonzado, hace al hijo mal hablado.
Z bezwstydnego ojca, rodzi się niewychowany syn.
Znaczenie:
Przysłowie, które słusznie mówi o tym, że dzieci naśladują rodziców. Zanim znów puszczą Ci nerwy w obecności dziecka i postanowisz powiedzieć o dwa słowa za dużo, pomyśl o tym, że bardzo prawdopodobne jest, iż takie właśnie zachowanie powieli w przyszłości Twoje dziecko.  
5. Madreque no cría, no es madre, sino tía.
Matka, która nie wychowuje, to nie matka, tylko ciocia.
Znaczenie:
Przysłowiem tym Hiszpanie chcieli zaznaczyć, że prawdziwą matką może nazywać się tylko ta, która faktycznie wychowuje i uczy swoje dzieci wkładając w to całe swoje serce. Kolokwialnie powiedziałabym, że nie jest to tzw. matka od święta.  
6. Casa sin madre, río sin cauce.
Dom bez matki, to jak rzeka bez koryta.
Znaczenie:
Matka jest głównym filarem rodziny. To ona tworzy bazę domu dbając o dobro każdego i bez niej prawdziwa rodzina nie mogłaby istnieć.
7. Buena madre no dice: ¿quieres? sino toma.
Dobra matka nie mówi: chcesz?,tylko weź.
Znaczenie:
Szczodrość matki w stosunku do jej dzieci nie zna granic. Oddałaby ona dla nich przysłowiowe wszystko, a ich dobro przekłada ponad swoje. Nie pyta, a obdarowuje. 
8. La mano que mece la cuna, es la mano que gobierna el mundo.
Ręka, która buja kołyskę, to ręka, która rządzi światem.
Znaczenie:
Zakładając, że to matka sprawuje główną opiekę nad dzieckiem i domem wykonując w ten sposób niezastąpioną i ciężką pracę, to również ona dostaje przywilej decydowania o sprawach rodzinnych.
 
9. El niño regalado siempre está enojado.
Dziecko obdarowywane prezentami, jest zawsze obrażone.
Znaczenie:
Dawanie dziecku wszystkiego tego, o co poprosi nie służy niczemu dobremu. Powinniśmy nauczyć je doceniać wartość rzeczy, nauczyć je czekać, marzyć i pragnąć, a nie tylko dostawać. Ponieważ, gdy nie dostanie tego, czego sobie zażyczy, wzbudzi to jedynie frustrację. A mając wszystko, i tak zawsze będzie prosić o więcej.
10. La hija de la cabra, ¿qué ha de ser sino cabrita?
Kim ma być córka kozy, jeśli nie kózką?
Znaczenie:
To przysłowie również odnosi się do dzieci, które uczą się od swoich rodziców. Rodzice to pierwsi nauczyciele dziecka i to od nich czerpie ono pierwszą wiedzę na temat świata, więc to również od nich zależy, jaka owa wiedza będzie. 
To tylko kilka z mnóstwa hiszpańskich przysłów. I tak, jak wspomniałam na początku, skupiłam się jedynie na tych związanych z rodzicielstwem. Przeglądając Internet przyciągnęły one moją uwagę przede wszystkim swą trafnością i realnością. Jak mawia mój Alberto „Ten kraj (Hiszpania) może mieć wiele wad, ale akurat przysłowia nam się udały”. Niewątpliwym jest, że istnieje wiele i polskich powiedzeń o podobnym znaczeniu, ale tutaj, jak zawsze trochę bardziej po hiszpańsku.
A Wy, macie jakieś ulubione hiszpańskie (lub pochodzące z innego kraju) przysłowia? 
Tłumaczenie przysłów mojego autorstwa. Starałam się, aby zachowało sens, stąd nie zawsze tłumaczyłam słowo w słowo.

Udostępnij